Jäsentiedote ja lomake työvuoron vaihdoksesta ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana

20.4.2022