Tehyn Kymsoten ammattiosastojen pääluottamusmiehet

15.4.2019

Tehyn Kymsoten ammattiosastojen pääluottamusmiesvaalissa on tullut valituksi

1.5.2019  –  31.12.2021

 

Kirsi Kekki Osallisuuden - ja hallinto palveluiden alueelle,

 

Eija Lantta Sairaala- ja vastaanottopalveluiden alueelle ja

 

Jaana Salovaara Kuntoutus-, koti,- asumis - ja hoivapalveluiden alueelle.