Tehyn tiedote ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

4.2.2018

     
 
 

4.2.2018    
KUNTASEKTORIN YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELTO ALKAA 6.2.2018

Kuntasektorilla noudatettava kunnallinen virka- ja työehtosopimus päättyi 31.1.2018. Neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta on käyty joulu-tammikuun ajan, mutta neuvottelut keskeytyivät 4.2.2018.  Neuvotteluja vauhdittaakseen Tehy ry ja SuPer ry ovat julistaneet koko kuntasektorilla työskentelevää jäsenistöään koskevan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolella ovat virkasuhteiset jäsenet.
ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa tiistaina 6.2. klo 7.00 ja on voimassa toistaiseksi.
Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?
Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana tehdään töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ei tehdä ylitöitä eikä vaihdeta vuoroja työnantajan aloitteesta. Tehyläisiä ei voida velvoittaa tekemään ylityötä suojelutyönä tai hätätyönä eikä myöskään velvoittaa vuoronvaihtoon suojelutyöperusteella.  
Mitä hyötyä on ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta?
Näillä painostustoimilla vauhditetaan neuvottelutuloksen syntymistä ja Tehyn ja SuPerin tavoitteiden läpiviemistä. Tärkeimmät tavoitteet kuntasektorilla ovat selkeät  palkankorotukset, lomarahaleikkauksen kompensaatio ja hoitoalan oma sopimus.  
Tehyn jäsenyys suojaa ja velvoittaa
Kun työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt ja Tehyn valtuustossa on tehty päätös tukitoimista, vastuu tästä on Tehyllä. Yksittäiselle jäsenelle ei saa tulla seuraamuksia tukitoimiin osallistumisesta. Jäsenen on toimittava liiton päätöksen mukaisesti.
Seuraa Tehyn tiedotusta
Neuvotteluissa tilanteet saattavat muuttua nopeasti. Varmista, että työsuhde- ja yhteystietosi (työnantaja, työpaikka, sähköposti ja matkapuhelin) liiton rekisterissä (omat sivusi) ovat ajan tasalla.  Työtaistelun aikana saattaa liikkua huhuja ja väärää tietoa. Luota vain oman liittosi viestintään.
Ajankohtaiset tiedot löydät aina #palkatkuntoon -sivulta sekä Tehyn sosiaalisen median kanavista. Sivustolle on koottu ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon liittyviä usein kysyttyjä kysymyksiä ja niihin vastaukset. Tutustu niihin huolellisesti. Tarvittaessa sinua auttavat myös ammattiosastosi ja tehyläiset luottamusmiehet.