Sosiaalipalvelujen toimialueen varaluottamusmies valittu

22.1.2018

Sosiaalipalvelujen toimialueen varaluottamusmieheksi on sopuvaalilla valittu Marika Stenberg.
Marika sijaistaa sosiaalipalvelujen luottamusmies Carita Stenbergiä kuluvan luottamusmieskauden ajan, aina kun Carita sijaistaa työsuojeluvaltuutettua ja näin ollen on estynyt toimimaan luottamusmiehenä.

Muistutuksena vielä koko Tehy ao401 luottamusmiesorganisaatio:
Sosiaalipalvelut:
Pääluottamusmies Jaana Salovaara
Luottamusmies Carita Stenberg
Varaluottamusmies Marika Stenberg

Psykiatria:
Pääluottamusmies Kirsi Kekki
Luottamusmies Roni Kaskentaus

Terveisin,
Luottamusmiesvaalitoimikunta