Tilannetietoa luottamusmiesvaaleista

20.9.2017

Nykyinen luottaumieskausi on päättymässä ja paikalliset neuvottelut on käynnistetty työnantajan kanssa seuraavan kauden luottamusmiesten määrästä ja ajankäytöstä. Ammattiosaston tavoite neuvotteluille oli jatkaa samankaltaisella luottamusmiesrakenteella 2 pääluottamusmiestä ja 2 kaksi luottamusmiestä (nykyhetkellä vielä 2 plm + varaplm + lm). Ammattiosaston tahtotilana myös saada puheenjohtajalle ajankäyttöä.

Työnantajalta on saatu ehdotelma, jossa puheenjohtajalle ei tule ajankäyttöä, luottamusmiesten määrä vähenee yhteen pääluottamusmieheen ja kahteen luottamusmieheen. Ajankäyttöä 3 päivää viikossa. KVTES määrittelee ajankäyttöä, luottamusmiesten määrä on neuvottelukysymys.

Neuvottelut on vielä hieman kesken, nyt luottamusmiesvaalit on käynnistetty työnantajalta saatujen tietojen perusteella. Neuvottelutilanteen muuttuessa vaalit keskeytetään tai muutetaan tarpeen mukaan. Ehdokasasettelu alkaa 19.10.17 syyskokouksessa, joten aikaa muutoksillekin vielä on. Katsotaan mitä tuleman pitää.

Lisäys 4.10.2017

Vaalitoimikunnan päätöksellä, Tehyn järjestöasiantuntijoiden ohjeiden perusteella, 27.9.2017 luottamusmiesvaalit laitettiin tauolle. Samaan aikaan soviteltiin uutta neuvotteluaikaa työnanajan kanssa ja tämä kolmas neuvottelu luottamusmiesten määrästä ja ajankäytöstä tapahtui maanantaina 2.10.2017. Neuvottelun tuloksena työnantajalta on saatu sopimusesitys, jossa ao401:llä olisi 2 pääluottamusmiestä siirtymiskauden ajan, eli vuoden 2018 loppuun asti. Tämä esitys menee ammattiosaston hallituksen käsittelyyn ensi keskiviikon kokoukseen.

Nyt näyttää siis siltä, että luottamusmiesvaalien ehdokasasettelu päästään avaamaan jo aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti 19.10.2017 syyskokouksessa, mutta hieman eri numeroilla. Asiasta informoidaan lisää hallituksen kokouksen jälkeen.

-Pj Pekka